, ,

วิธีทำให้ google drive ให้โหลดในไฟล์เดียวสำหรับไฟล์ที่แยก

วิธีทำให้ google drive ให้โหลดในไฟล์เดียวสำหรับไฟล์ที่แยก
ทำตามรูปนี้เลยนะครับ

1

 2

 3

 4

 5
ทำตามเท่านี้ก็สามารถโหลดไฟล์ที่แยกได้ในไฟล์เดียวแล้วครับ ไม่ต้องเสียเวลาโหลดเยอะๆเลย