, ,

วิธีทำให้ MEGA โหลดไฟล์เดียวสำหรับพวกไฟล์แยกโหลด

วิธีทำให้ MEGA โหลดไฟล์เดียวสำหรับพวกไฟล์แยกโหลด
ทำตามรูปเลยนะครับ

เท่านี้ก็สามารถดาวโหลดไฟล์ที่แยกได้ในไฟล์เดียวแล้วครับ...