, ,

โปรแกรมเล่นเกม Wii บน PC/Android ( Dolphin Emulator )

โปรแกรมเล่นเกม Wii บน PC/Android ( Dolphin Emulator )
เป็นโปรแกรมใช้เล่นเกม Wii บน PC/Android ใช้ได้ทั้งแอนดรอย ios สามารถโหลดเกมแล้วเอาไฟล์นั้นไปวางรันได้เลย!!

รูปตัวอย่าง

วิธีใช้

(PC) วางไฟล์iso ทีโหลดได้มาไปไว้ตัวโปรแกรม
(Android) โหลดไฟล์ iso มาแล้วหาตัวไฟล์อยู่ไหน แล้วก็กดรันไฟล์นั้นในตัวโปรแกรม

ดาวโหลด Dolphin Emulator

ดาวโหลด

ดาวโหลด Dolphin Emulator (Android)

ดาวโหลด ( v.0.13)