โปรแกรมช่วยดาวโหลด Mega (MegaDownloader) ใช้โหลดไฟล์เดียวได้

โปรแกรมช่วยดาวโหลด Mega (MegaDownloader) ใช้โหลดไฟล์เดียวได้


รูปตัวอย่าง

เป็นโปรแกรมทีช่วยให้สามารถโหลดไฟล์เว็บ Mega ได้ง่ายๆ แก้ติดให้ซื้อ - จำกัด เพียงใช้โปรแกรมนี้ก็สามารถโหลดไฟล์นั้นๆได้ง่ายขึ้น

วิธีใช้


ดาวโหลด MegaDownloader


สำรอง